جمعه سوم فروردین ۱۳۸۶

ادامه نکته های ناب برای اهل سیر و سلوک

ادامه نکته های ناب برای اهل سیر و سلوک

11- سالك بايد هميشه و در همه حال خدا را حاضر و شاهد اعمال خود بداند و بطور جد از معصيت پرهيز كند و بداند كه گناه اعمِ از صغيره يا كبيره صدمات سنگيني به سلوك فرد وارد خواهد نمود و در مقابل چشم پوشيدن از گناه براي خدا تاثير بسزايي در سرعت بخشيدن به سلوك وي خواهد داشت. دستور مرحوم آيت الله قاضي ،اين بود كه اگر سالكي فقط واجبات را به جا آورد و محرّمات را ترك كند  و نمازها را اول وقت بخواند  اگر چه ديرو دور،عاقبت به مقصد ميرسد.البته سالك با ارشاد استاد كامل ،امن تر و سريعتر به مقصد ميرسد.

12- زير بار عبادتهاي سخت و دشوار نرويد.شما جوانان بايد به كارهاي تحصيلي،ورزش و خواب و خوراك خود هم برسيد .از عبادتهاي مستحبي سنگين نه تنها بهره برداري نمي كنيد،بلكه بي نتيجه و معلول و متلاشي،از پا در مي آييد و خداي نكرده به مقصد نرسيده از دنيا ميرويد.

13- اگر به دستور استاد به ذكري مشغول شديد،به دلايل واهي و بدون مشورت با استاد،ترك نكنيد ؛پس شروع و ختم ،هر دو با مشورت استاد باشد .

14-سالك بايد هرچه ميتواند مؤدب و متواضع باشد .ادب را نسبت به خداوند متعال و خلق او حفظ كند و به همۀاثار خداوند  متعال مانند كعبه،قرآن (و ساير كتب آسماني)،مسجد،علما،عباد و مشاهد مشرفه حتي به معابد اديان ديگر احترام كند .

روزي جوان گنه كاري از خيابان عبور ميكرد،نام مقدس خداوند متعال را روي كاغذ ديد كه بر كف خيابان افتاده ،آن را برداشت و درجاي محترمي قرار داد كه زير پا نباشد . همان شب در خواب ديد كه هاتفي فرمود:كه به خداي متعال احترام كردي ،ما هم گناهان تو را بخشيديم  و تو را هدايت فرموديم.(اين است نتيجه ادب).

15 سالك بايد هر چه ميتواند همۀخلق را دوست بدارد،جز دشمنان خدا و دشمنان حجت خدا .

16- در برنامه ريزي روزانۀخود زماني را براي مطالعات ديني قرار دهد.

17- سالك خدا جو بايد دائم الوضو باشد.

 18- در شبانه روز كمتر از 6 ساعت و بيشتر از 8 ساعت نخوابيد.مرحوم علامه طباطبائي در اولين ار تباط با بنده فرمودند:كمتر از ربع شبانه روزنخواب،بيشتر از ثلث هم نخواب.

 

نوشته شده توسط غریق بحر معاصی در 8:5 |  لینک ثابت   •