جمعه هفدهم فروردین ۱۳۸۶

آثار صلوات و دو ختم بسيار مجرب

ميلاد مسعود و مبارك گل سرسبد عالم خلقت.حضرت رحمةللعالمين ،شفيع مذنبين در يوم الدين.اسوه بي نظير اخلاق خوش در تمام عالميان حضرت محمد مصطفي صلي الله عليه و آله و رئيس مذهب تشيع حضرت امام جعفر صادق عليه السلام را به مولايمان حضرت بقيه الله الاعظم عليه السلام و همه دوستاران 14 معصوم صلوات الله عليهم تبريك و تهنيت ميگويم:

 

قسمتي از سخنان عارف كامل جناب محمد اسماعيل دولابي رحمةالله عليه كه بعضي از اولياءالله ميگفتند و ميگويند كه او كسي بود كه هر هفته موفق ميشد امام زمانش را ديدار كند.

  پيامبر خدا صلي الله عليه و آله فرمود:

چه غمناك شدي و چه شاد ،بر محمد و آل او صلوات بفرست.فرمود:

يا علي انسان راه بهشت را گم نميكند  جز اين كه صلوات بر من را فراموش كند.معلوم ميشود  امت ،همه رو به بهشت ميروند .اهل سنّت كه الان بيچاره و بدبختند،ناراحت و گيجند و راه ندارند براي همين است .چون صلوات را تغيير دادند و )آل) را از پيامبر حذف كردند.لذا بهشت را گم كرده اند ،اما شيعيان خوب ميدانند.

امروز شيعه در دنيا طلوع كرده است.دنيا متحيّر و سرگردان است قلبها ميل به ولايت و ائمه عليهم السلام ميكند؛چون درِ بهشت باز شده است. خارجيها و دولتهاي دنيا متحيّر شده اند و وحشت زده. چون درِ

بهشت كه باز شد در ِ جهنم بسته ميشود.

براي اهل جهنم خيلي راه تنگ است .يا بايد ايمان را قبول كنند يا بايد بسوزند و بسازند.عداوت سخت است. وقتي مي بيند  براي طرف مقابل  خودش راه پيدا شد ،عقب مردن ميگردد ولي گير نمي آورد.چون نميتواند ببيند براي طرف مقابل فرجي حاصل شده است.اين خاصيت عداوت است... در اين كه فرموده است:امت من هر وقت صلوات بر محمد آل را فراموش كنند راه بهشت را گم ميكنند،چند خصوصيت است :

يكي اينكه امت در راه بهشت است و روبه بهشت حركت ميكند.چون پيامبرِ اين امت «رحمةللعالمين»است.اين فراموشي همان«نسوالله فانسيهم انفسهم» است اين فراموشي بد است.

بنده فطرتهاي پيرزنها و پيرمردهايي را ديدم كه خيلي بهوش است.مثلاً وقتي در خيابان دعوا ميبيند به كسي ميگويد :برو به اينها كه دعوا ميكنند بگو صلوات بفرستيد،چرا دعوا مي كنيد .ببين از حديث پيغمبر خدا صلي الله عليه وآله خبر ميدهد.همه دارند حق را ارائه ميدهند.از ص 88تا90 طوباي محبت ج1

 

***

بر پيغمبر آخر الزمان  صلوات بفرست كه قوّۀ شما زياد مي شود. هر وقت دعايي ميشنوي يا مصيبتي از خوبان ميشنوي و ناراحت ميشوي اهسته صلوات بفرست؛اين قوۀ شما را زياد ميكند. همه را ميگيري ،ظرفيتها را پر ميكني و ظرفيت زياد ميشود .صلوات خيلي كارها ميكند .ظرف انسان را بزرگ ميكند .يعني ادمي كه ضعف اعصاب دارد كوچك است .اگر يك شب نمازش عقب و جلو شود ،خودش را ميخورد .يا اگر يك شب موفق شد بي قرار ميشود و ادعا ميكند.اميدوارم  ظرفهاي شما بزرگ باشد .دنيا نبايد انسان را بگيرد .انسان نبايد بيقرار شود و غرور او را بگيرد .وقتي كم ميشود نبايد مايوس شود و رابطه را برهم بزند .بلكه صلوات بفرستد و خودش را تسليت بدهد . صلوات به آدم قوت ميدهد. درامر آخرت هم در خوشي و ناخوشي به انسان قوت ميدهد و بهجت ميآورد و غم را زائل ميكند .آن جا هم كه سُرور است آن را بزرگتر نشان ميدهد.صلوات در راه خدا به انسان خيلي كمك ميكند .... صلوات هم در بين دعاها  براي رفع خستگي و باز شدن نطق و راه افتادن  است.هر وقت با خداي خود صحبت ميكني،اگر ديدي تعطيل سد و نتوانستي حرف بزني صلوات بفرست، دوباره نطقت باز ميشود .خداوند اشك مضطرين را دوست دارد . دروقت دعا ياد منعم ميكنيم . حرفهاب خوب  در درون انسان باقي ميماند.خداوند سفره وسيعي آفريده است  حرفهاي خوب عطر است.انسان گاهي در مي ماند كه به خدا چه بگويد صلوات راه را باز ميكند .چقدر خوب است انسان با صانع خودش صحبت كند .نعمتها را بگويد... (طوبي محبت ج 1 ص 124 و 125)

 

صلوات  جزءبرترين  اذكار  است چون ذكر خداوند متعال است (ان الله و ملائكةيصلو ن علي النبي...)آثار و بركات زيادي دارد بقول آيت الله شوشتري

صلوات گنج بزرگي است كه قدر آنرا نميدانيم.خودم يه زماني براي يه حاجت بسيار بسيارمهم يه مدت صلوات ميفرستادم  شايد به 3هزار رسيد البته صلوات را با عجل فرجهم مي گفتم و ثوابش را به امام زمان صلوات الله عليه تقديم ميكردم و به حاجت رسيدم  خودم تعجب كردم از سرعت اجابت.حالا فكر نكنيد ما مستجاب الدعو هستيم ها ،اون دفعه چون با حضور قلب بود و مصلحت بود اينجوري شد ولي يه موقعي هم بود با دوستي براي حوائجي اذكار و ختومي را از يه ولي خدايي گرفتيم و انجام داديم يه اربعين وخبري نشده بعد ختم 14 هزار صلوات را انجام داديم باز نشده بعد يه ختم مهم ديگه انجام داديم باز نشده بعدا دوستم از، اون ولي خدا پرسيد چرا به حاجت نرسيديم  گفت بود بايد ميشد، ديگه بايد تسليم باشيد. يعني به اين قضا و قدر بايد گردن بگذاريم چون مصلحت در نرسيدن به حاجت بوده  و حاجت  هر دوي ما هم ثروت بود كه مدت زيادي براش دعا كردم  سواي اون ختوم و اذكاري كه اون مرد خدا بهمون ياد داده بود هم خيلي دعا و ختم انجام داده بودم و مطلقا اثري نديديم تازه بعضي وقتها همون دارايي كمي را هم كه داشتم امواج بلا نابود ميكرد .

 

اما  دوختم بسيار مجرب صلوات به عنوان عيد ي شما

از ختومات كثير التاثيرو سريع التاثير ختم 14 هزار صلوات است كه به 14معصوم صلوات الله عليهم هديه ميشود.ابتدا 1000 صلوات به پيامبر .بعد حضرت اميرالمؤمنين و بعد حضرت زهرا سلام الله عليها تا حضرت مهدي  صلوات الله عليه. در بين ختم با كسي حرف نزنيد .مثل ساير ختوم روبه قبله و با وضو باشيد در ضمن ميتونيد از افراد ديگه هم كمك بگيرد تا براي حاجت شما صلوات براتون بفرستند تعداد مجالس مهم نيست ميتوند در يك مجلس مثلا 300 تا صلوات و در مجلس ديگه 2100 بگيد ولي بايد 14000 بار گفته شود اين ختم بسيار مورد توجه اهل ذكر و ختم است و بعضي از اوليا روي 14000 صلوات براي حاجت تاكيد داشته ودارند

 

 يه ختم بسيار مجرب ديگه كه در چندين مورد قبل از اينكه نيمي از ختم را انجام داده بشند به حاجت رسيدند هم عيدي شما باشه و اون اينكه به تعداد يكصد هزار صلوات ميفرستي رو به قبله با و ضو با لباس پاك و حلال درچندين جلسه اين تعداد صلوات را ميفرستي در ضمن ميتوني ازيك يا چند نفر هم كمك بگيري  و تعدادصد هزار صلوات را تمام كني ولي هر روز بايد به ختم مشغول باشي بين ختم يه روز هم فاصله نيفته حالا ممكن يه روز انرژي داري 3 هزار تا صلوات ميفرستي .يه روز خسته اي پونصد تا صلوات ميفرستي  اين ختم اثر عجيبي داره راستي اگه در بين ختم به حاجت رسيدي بايد تا آخر ختم را انجام بدي شخصي كه اين ختم ار بهم دارد خودش براي يه حاجتي بيش از 12 سال بود كه هم خودش و هم بعضي از فاميلش براش دعا ميكردند و ختم بر ميداشتند  اثر نديده بودند ولي اين ختم را كه شروع كرده بود بعد از اينكه سي هزار تا  صلوات را فرستاده بود به حاجت رسيده بود و هر روز هم هزار تا صلوات ميفرستاد. ميگفت دو نفر ديگه هم به همين طريق مشغول به ختم شدند و اونها هم  دقيقا بعد از يك ماه  حاجت گرفتند

 

در ضمن اگه يه كمي هم سخاوت به خرج بديد و گه گاه ما را دعا كنيد  ضرر كه نميكنيد .هيچ كلي هم سود ميكنيدوچون ملائكه براي مومني كه براي ديگران دعا كنه  دعا ميكنند كه همون چيزي را كه براي ديگري ميخواي خدا به توهم بده.

 

خانم ها هم میتوانند اين ختم  درزماني كه عذرشرعی دارند و پاک نیستند انجام بدهند فقط احتياط كنيد و با وضو و رو به قبله انجام بديد 

بسيارالتماس دعا دارم  يا علي

 

نوشته شده توسط غریق بحر معاصی در 10:47 |  لینک ثابت   •